Our Top Course

O’quvchilar

Joriy yil bitiruvchilar statistikasi

1

Hamshiralik ishi

112

2

Feldsherlik ishi

121

3

Tibbiy ijtimoiy ish

92

4

Tibbiy profilaktika ishi

60

5

Stomotologiya ishi

26

6

Farmatsiya ishi

30

Jami

441